FORUM DYSKUSYJNE

Szanowni Państwo,
od dnia 23.09.2010 r. nastąpi odsłona nowego Forum dyskusyjnego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych nie ma możliwości automatycznego przeniesienia danych z obecnego Forum a wszelkie niezakończone, pozostające bez wyczerpujących odpowiedzi wątki należy założyć na nowo.
Obecna wersja Forum będzie dostępna jako archiwalna.
Osoby zarejestrowane na Forum powinny otrzymać systemową wiadomość e-mail z danymi do pierwszego logowania.


  Zagadnienia ogólne Przez Odpowiedzi Oglądano Ostanio edytował
  Czy juz zgłaszać w Prokuraturze - totalny brak odpowiedzi
Składałem dokumenty na przetarg, uczestniczyłem osobiście w otwarciu ofert. Były 2 oferty. W rozstrzygnięciu podano, ze zwyciężyła oferta firmy, która jest o 30 tys wyższa niż słyszałem jak była podana podczas otwarcia. Na moje kolejne listowne prośb ..
butkiewicz 15 784
31/07/2010 - 15:13
Przez PiotrR
  odwołanie
jak myślicie co zrobić? bezpośrednio do mnie wpłynęło odwołanie a nie do prezesa izby, czy jestem zobowiązany do przesłania tego odwołania do prezesa zgodnie z zasada właściwości rzeczowej sformułowanej w kpa? druga sprawa art 182 ust. 2 pkt. 2 jeż ..
pawelk 0 278
30/07/2010 - 14:33
Przez pawelk
  Podwykonawstwo
Proszę o pomoc. Budowa kanalizacji sanitarnej, w ofercie wykonawca zawarł oświadczenie, że przy pomocy podwykonawców będzie realizował roboty drogowe zostało to wprowadzone do zawartej umowy dodatkowo jest tam zapis, że pozostałe roboty wykona osobi ..
dorota 4 349
30/07/2010 - 14:05
Przez PiotrR
  Usługa, dostawa czy robota budowlana ?
Witam! Proszę o pomoc w określeniu rodzaju zamówienia. Chcę ogłsić przetarg na modernizację zakłądowej stacji paliw, polegającą na dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów. Realizacja zamówienia polegać będzie przede wszystkim na założeniu drugie ..
artur150 1 279
30/07/2010 - 12:56
Przez opecgrudziadz
  omyłka rachunkowa, czy błąd w obliczaniu ceny?
W przetargu nieograniczonym na leki wpłynęły 2 oferty. Okazało się, że oferta z niższą ceną zawiera błąd, który polega na tym, że wykonawca podał błędną wartość oferty. Po przeliczeniu (podsumowaniu) poszczególnych pozycji w ofercie wartość ta okazał ..
zozpaslek 1 466
30/07/2010 - 12:03
Przez PiotrR
  kryteria oceny ofert
Mamy zamiar ogłosić przetarg na wynajem jednej koparki, dwóch samochodów ciężarowych, dwóch ciągników siodłowych.Szacunkowa ilość godzin wynajmu koparki - 100 godzin, dwóch samochodów ciężar. - łącznie 100 godzin, ciągniki siodłowe -łącznie 600 godzi ..
saba146 2 300
30/07/2010 - 10:21
Przez PiotrR
  ZP-11
Czy księgowa, która potwierdza wpłatę wadium musi podpisać oświadczenie ZP-11? ..
zana21 0 325
30/07/2010 - 10:05
Przez zana21
  4 przetargi nieograniczone na dostawe samochodu i co dalej?
ogłosiliśmy już 4 przetargi a samochodu nie mamy 2pierwsze odrzucone były ze względu na brak pieniędzy 2 kolejne były ogłoszone kiedy zdobyliśmy już środki ale musieliśmy odrzucić oferty ze względu na art. 89 ust. 1 pkt 2 i czy teraz możemy zastoso ..
zdptomaszowl 4 286
30/07/2010 - 07:57
Przez zdptomaszowl
  usługa czy robota budowlana
Mamy zamiar wynająć sprzęt jakim jest rozcielacz wraz operatorem do rozcielenia 8000 m2 masy asfaltowej.Masa asfaltowa jest od Zamawiającego. Potraktować to jako usługę wynajmu sprzętu czy może jako robotę budowlaną? ..
saba146 1 264
29/07/2010 - 13:14
Przez PiotrR
  2 prztargi i oba za drogie
Przeprowadziliśmy 2 przetargi PN i na obu dostaliśmy oferty z cenami przekraczającymi kwotę, którą możemy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(roboty budowlane).Czy takie oferty mozna traktować jako odrzucone????( chyba nie) i wtedy nie mogę zasto ..
maria111 3 322
29/07/2010 - 13:10
Przez PiotrR
  Rozbieżności w ofercie
Gdyby wszystko było ok, to chyba oznaczałoby, ze planowany urlop jest zasłużony. Chyba trzeba będzie go przesunąć W dniu dzisiejszym kolejny problem. Oferta - jak zwykle szkolonko 10 osób, 200h. Problem pt. formularz ofertowy i program oraz kalkulacj ..
pp_i_pz 1 287
29/07/2010 - 12:21
Przez PiotrR
  Wiedza i doświadczenie
W PN na usługę szkoleniową (komputery) zamawiający zażądał od wykonawców potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia... Miał on wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 pracę podobną do przedmiotu zamówienia, tzn. usługę, której ..
pp_i_pz 9 380
29/07/2010 - 12:14
Przez PiotrR
  14 tyś. euro - art.4 pkt.8 ustawy Pzp
Od kilku lat zużycie paliw kształtowało sie poniżej tego progu (art.4 pkt8), więc zakupy organizowaliśmy wg wewnętrznego regulaminu ( zapytania ofertowe itd). Zima zmusiła nas do zwiększonego zakupu paliw dla sprzętu do odśnieżania a po zimie dla spr ..
pzddzialdowo 3 624
29/07/2010 - 12:10
Przez PiotrR
  Dostęp do informacji publicznej
Czy dokumenty uzupełnione (do złożenia których Wykonawca był wezwany na podstawie art. 26 ust. 3) mogą być udostępniane innym Wykonawcom? Wykonawcy ostatnio są bardzo podejrzliwi, i nie wierzą, że np. Wykonawca, który został wezwany do uzupełnienia d ..
PawelJ 4 322
29/07/2010 - 11:36
Przez PiotrR
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Pilna sprawa. W SIWZ żądano od W. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.Okres rękojmi wynosi 36 m-cy. 70% zwrócone będzie po odbiorze końcowym a 30 % pozostawione zostanie na okres rękojmi i zwrócone po jej u ..
zana21 6 1431
29/07/2010 - 11:32
Przez PiotrR
  Zmiana treści oferty?
Przetarg na dostawę wyposażenia biurowego. Wykonawca wskazał w ofercie krzesło STILLO, ale nie dołączył do tego krzesła żadnych (wymaganych) certyfikatów. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca wskazał inny model krzesła (REALI ..
PawelJ 7 691
29/07/2010 - 11:22
Przez PiotrR
  ogłoszenie w DUUE PILNE, BARDZO PROSZĘ O POMOC
W dniu dzisuejszym przesłałam ogłoszenie do publikacji w DUUE ( pierwszy raz mam z tym doczynienie) i czy dzisiaj mam też ogłosić na stronie Zamawiającego.Druga rzecz to daty wyliczyłam 40 dni ( usłga)od dnia dzisiejszego, a jak ogłoszą za kilka dni, ..
maria111 3 379
29/07/2010 - 10:54
Przez PiotrR
  wykonawca - dwuosobowa spóka cywilna
Usługa inżyniera kontraktu podpisana z dwoma osobami fizycznymi prowadzącym działalność w spółce cywilnej. Umiera jeden ze wspólników, który nie określił spadkobiercy w spółce. Rozumiem, że dwuosobowa spółka cywilna została rozwiązana z mocy prawa (K ..
PiegatW 6 324
28/07/2010 - 19:51
Przez andrzej39
  Zmiana zamawiajacego
Przetarg nieograniczony na dokumentację projektową jako Zamawiający organizowała Gmina X i Gmina X podpisała umowę z wykonawcą. Czy jest możliwość zmiany Zamawiajacego (ew. cesji umowy ) z Gminy X na Zarząd Powiatu. W ustawie PZP nie znalazłam przep ..
TULIPAN 2 281
28/07/2010 - 07:53
Przez TULIPAN
  DOPUSZCZENIE PODWYKONAWCÓW
Sporządzam SIWZ na usługę sprzątania powyżej progu unijnego. Termin realizacji zamówienia to 4 lata. Wnioskujący o przetarg zastrzegł we wniosku, że nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców za wyjątkiem mycia okien trud ..
molba8 0 415
26/07/2010 - 12:48
Przez molba8

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych