FORUM DYSKUSYJNE

Szanowni Państwo,
od dnia 23.09.2010 r. nastąpi odsłona nowego Forum dyskusyjnego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych nie ma możliwości automatycznego przeniesienia danych z obecnego Forum a wszelkie niezakończone, pozostające bez wyczerpujących odpowiedzi wątki należy założyć na nowo.
Obecna wersja Forum będzie dostępna jako archiwalna.
Osoby zarejestrowane na Forum powinny otrzymać systemową wiadomość e-mail z danymi do pierwszego logowania.


  Zagadnienia ogólne Przez Odpowiedzi Oglądano Ostanio edytował
  Zawarcie umowy z drugim co do oceny oferentem
W postepowaniu wpłynęło kilka ofert. Po dokonaniu oceny dokonalismy wyboru oferty ( najkorzystniejsza) i rozesłaliśmy informacje do wszystkich oferentów. W chwili obecnej wybrany oferent nie chce podpisać umowy. Pytanie. Czy bez zadnych innych czynno ..
gminai67 16 1928
28/11/2009 - 11:44
Przez addamm
  spółka cywilna, pełnomocnictwo
W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników składa zaświadczenie o wpisie do ewidencji, ale jeśli ofertę (formularz, oświadczenia itd) nie podpiszą wszyscy wspólnicy to podobnie jak w konsorcjum powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentow ..
ZOZZLOTORYJA 5 525
27/11/2009 - 13:29
Przez diogenel
  dostawa energii elekt.
Czy zamówienie publiczne polegające na dostawie energii elektrycznej należy zaliczyć do kategorii dostaw powtarzających się okresowo, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy PZP? ..
hwaloszek 1 344
27/11/2009 - 11:20
Przez klobuk78
  ogłoszenie o podpisaniu umowy w trybie z wolnej ręki
Jaka jest procedura ogłaszania w biuletynie UZP o podpisaniu umowy w trybie z wolnej ręki ..
148426 1 345
26/11/2009 - 22:07
Przez UGZUKOWO
  Protest!!!!!!!!!!!!!!!!
Złożyłem protest na zapis w SIWZ zamawiający nie odpowiedział i nie zamieścił protestu na swojej stronie co mam zrobić i czego mogę się domagać. Dziękuję za odpowiedzi. ..
waldi10 2 353
26/11/2009 - 13:45
Przez klobuk78
  Referencje!!!!!!!!!!
Przetarg jest na Termomodernizację wartości ok 2mln. zamawiający wyznaczył jako kryterium doświadczenie wykonanie w ciągu 5 lat 5 robót o wartości po 300tys brutto z tego 2 roboty wymiana stolarki PCV , 2 roboty ocieplenie ścian i jedna robota instal ..
waldi10 1 319
26/11/2009 - 13:38
Przez WPN_marekw
  Protest
Ogłosiliśmy przetrag nieograniczony na Uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP). Po przeanalizowaniu złożonych ofert (złożono dwie oferty)Zamawiający wystąpił do wykonawców o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie war ..
umwisla 1 328
26/11/2009 - 13:20
Przez diogenel
  Zmiana Zamawiajacego w trakcie trwania umowy
Zamawiajacy będacy jednostką samorzadową zamierza ogłosić przetarg na wykonywanie usług od 1 stycznia 2010. Wiadomo, że od 1 stycznia wydział który ogłasza to zamówienie ma ulec przekształceniu a włąsciwie stać się samodzielną jednostką. Czy w tym pr ..
Amaris 1 301
26/11/2009 - 13:00
Przez diogenel
  wykaz wykonanych robót budowlanych
Witam Co zrobić w takim przypadku? Postępowanie jest poniżej progów. Zamawiający zażądał załączenia do oferty wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania. W tej chwili unieważniono postępowanie ponieważ zawierał ..
piotrw83 1 338
26/11/2009 - 12:45
Przez diogenel
  Kwestionowanie w odwołaniu treści zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
W postępowaniu jeden z wykonawców w odwołaniu podniósł zarzut, że wybrany wykonawca w swoim zaświadczeniu nie ma wpisu dotyczącego pewnego zakresu robót objętych zamówieniem. Żeby było śmieszniej to gdybym szczegółowo analizował jego zaświadczenie to ..
jarekstryszawa 2 349
26/11/2009 - 11:06
Przez jarekstryszawa
  Doświadczenie podwykonawcy i generalnego wykonawcy
Czy generalny wykonawca może posługiwać się referencjami jeżeli 90% tego zadania wykonał podwykonawca?? ..
danielek 6 776
25/11/2009 - 22:58
Przez danielek
  czy można oprotestować postępowanie w trycie zapytania o cenę
składaliśmy ofertę do urządu miasta na dostawę serwera (w trybie zapytania cenowego). W siwz podane były tylko wymagania techniczne sprzętu, a kryterium wyboru cena i gwarancja. Urząd naszej oferty nie wybrał, pomimo, że mieliśmy najniższą cenę i pos ..
Elak260157 5 440
25/11/2009 - 17:43
Przez andrzej39
  Wypłaty z ZFS
Wypłaty z ZFS ( według ustalonej kwoty netto )dla pracowników na podstawie przedstawionych faktur za zakupy żywności.Czy winno się stosować przepisy ustawy Pzp ..
alabon 1 312
25/11/2009 - 13:37
Przez diogenel
  zabezpieczenie
Pierwszy raz skorzystam z zbezpieczeniawykonaia umowy. Oczywistym jest dla mnie, że wykonawca wnosi je przed podpisaniem umowy, ale są jakieś sztywne ramy czasowe na jego wniesienie? Od wyboru do podpiasnia umowy na przykład? I co w sytuacji, gdy to ..
ZOZZLOTORYJA 3 356
25/11/2009 - 13:25
Przez diogenel
  konkurencja
Proszę o opinie dotyczące przedstawionej poniżej okoliczności faktycznych. 1. Postępowanie dotyczące wykonania usług było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zamawiający przewidział przeprowadzenie aukcji elektronicznej w przyp ..
PiotrR 5 352
24/11/2009 - 13:33
Przez andrzej39
  Protest
Do jednostki wpływa protest- co dalej? Czy trzeba go wysłać do Wykonawców i jak to wygląda z terminami? Czy można zawiesić albo przedłużyć termin związania ofertą? Wartość zamówienia poniżej 206 000 Euro, termin związania ofertą do 29.11.2009. ..
Ekonom 3 456
24/11/2009 - 11:38
Przez Ekonom
  Unieważnienie postępowania a odwołanie
Witam wszystkich forumowiczów, W przetargu nieograniczonym poniżej progu 133.000 wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniliśmy bez dokonania oceny ofert. Oferent op ..
meduzad 2 351
23/11/2009 - 15:33
Przez meduzad
  Przetarg na leasing operacyjny
Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się z prośbą o pomoc, jak ugryźć sprawę przeprowadzenia przetargu na leasing operacyjny autobusu. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu specyfikacji? Czy prawdą jest, że przy zam. publ. na leasing, w SIWZ mogę narz ..
konrad1wol 0 323
23/11/2009 - 12:17
Przez konrad1wol
  Dwie różne stawki VAT?
Co mam zrobić w jednym zadaniu wykonawca wpisał dwie stawki podatku VAT: 7 i 22 %. Dodając zapis że torba do tego urządzenia (które jest objęte stawka 7%) jest objęta stawka 22%. Dodam że tylko ten wykonawca zastosował taką stawkę VAT w pozostałych o ..
3gwiazdy 4 441
20/11/2009 - 17:11
Przez SiorbaPl
  Kwota jaką zamierza ...
Czy zamawiający może upublicznić kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej, niż bezpośrednio przed otwarciem ofert (np. w ogłoszeniu lub siwz)? ..
Apollo 5 471
20/11/2009 - 14:17
Przez TOMEK1

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych